The little red hen или историята на малката червена кокошка

На 23.10.2020г. учениците от начален етап бяха зрители в куклената пиеса The Little Red Hen.

Преди постановката, малките ученици бяха запознати с героите и съдържанието на пиеската, тъй като куклите говореха на английски език. Тази предварителна информация беше необходима за осмислянето на съдържанието и поуката от историята на малката червена кокошка.

Едно предизвикателство бе прието и възторжено аплодирано.