Цветовете на великден в пъстър карнавал

Декорация за Великден бе провокацията за съвместни дейности към ученици, родители и учители от страна на екипа, реализиращ проект по Националната програма на МОН  «Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот».

            И в навечерието на предстоящите светли дни всяка група в целодневните дейности на обучение разработи стратегия за реализиране на идеята и постави своя почерк в изработването на продуктите. Така дадохме старт на благородно съревнование, изпълнено с ентусиазъм и цветно пролетно настроение.

            А после сътворихме изложба, в която цветовете на Великден «избухнаха» в пъстър карнавал!