Заедно в грижата за ученика

За втора поредна година Основно училище „Св.  Климент Охридски“ реализира дейности по два проекта, разработени по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“, на Националната програма на МОН „Заедно с грижата за ученика”.

         Проектните предложения са мотивирани от желанието на екипа да реализира дейности, които да повишат качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и първи клас. Съвместно реализираните дейности с учителите от детските градини „Слънце“ и „Вяра, Надежда, Любов“ е насочена към успешната адаптация на децата към новата им социална роля на ученик.

         Започнаха и първите уроци с обмяна на добри практики между учителите.