Прегърнахме каузата на Община Павликени

Патронният празник на Основно училище „Св. Климент Охридски“ – град Павликени бе и повод училищната общност да се включи в дарителската кампания на Община Павликени за борба с Ковид-19.

За целта беше обособена дарителска кутия, в която се събираха даренията.

Няколко дни по-късно представители на ученическия съвет отвориха кутията и изброиха сумата от 300лв.

Средствата са внесени, по надлежния ред, в подкрепа на МБАЛ Павликени.

Благодарим на всички, които участваха в кампанията!