ОУ „Св. Климент Охридски“ организира летен лагер

Уважаеми родители,

Стартира НП „Отново заедно“ на МОН, целта на която е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.

Програмата предоставя възможност на ученици от 1 до 7 клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището,  финансиране на туристически пакет: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. На група от 10 ученици има един учител за ръководител.

Педагогическият съвет на ОУ „Св. Климент Охридски“ град Павликени взе решение за участие в НП „Отново заедно“. По проекта от училището могат да бъдат включени 20 ученици. За тях ще отговарят двама ръководители – г-н Атанас Петрова и г-жа Ренета Георгиева. Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 17.07.2022 г. до 22.07.2022 г.

Комисия ще извършва подбор за участие на ученици в НП “Отново заедно”, 2022 г., МОН въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Критериите са описани в заявлението.

Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните 20 ученици за вземане на решение от Педагогическия съвет.

Родителите на кандидатите подават заявление за участие в програмата – срок до 27 юни 2022 година в деловодството на училището.

 

Програмата на лагера и заявление за уачастие можете да изтеглите от ТУК