Междуучилищни дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени ще се включи в организираните по BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ междуучилищни дейности.  Повече за програмата може да научите ТУК.