Представяме част от учениците с изявени дарби…и нашата подкрепа…

В навечерието на Деня на народните будители директорът на Основно училище „Св. Климент Охридски“ – г-жа Радка Станева връчи наградите – еднократна стипендия, в размер на 195 лв., на учениците, класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и науката.

            Наградата е осигурена по Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие  на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и  училищното и образование“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ за предоставяне на еднократна стипендия за ученици от I до VII клас, класирани за съответната календарна година по мярка от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби,  от Националния спортен календар (на национално ниво), от Националния календар за изяви по интереси и от графика за ученическите олимпиади и националните състезания на МОН  (на национален кръг).

            Еднократна стипендия получиха 4 ученици. И това са:

Рая Миленова Красимирова, която отговори на въпроса „Къде е любовта?“ в двадесет и четвъртия път Националния конкурс „Любовта в нас“, организиран от МОН, РУО – Варна, Община Варна, ЦПЛР – ОДК – град Варна и удостоена с втора награда в раздел „Проза“ в първа възрастова група I – IV клас.

Гергана Даниел Николова - класирана на второ място за литературна творба от Националния конкурс "Рецептите на баба".

Кия Иванова – завоювала второ място в Националния кръг от състезанието ,,Ключът на музиката‘‘, което се организира от МОН за 8-ма поредна година.

Събитията от XXIII Национален конкурс „Малките нашенци” за весела детска рисунка ни дадоха самочувствието от успеха и на Патрисия Станчева, която беше удостоена с втора награда във възрастовата група, в която участва със своята художествена интерпретация.

Гордеем се и подкрепяме! И не спираме да  провокираме!

Пожелаваме успех и подкрепа на всички наши ученици!

На добър час!