Стимулираме талантите… и мотивацията за личностно развитие

Заедно сме и в изкуството. Реализираме творчески дейности в областта на музикалното изкуство. И стимулираме талантите на учениците за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество във вокалното изкуство.

Заедно сме по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА на МОН „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“!