Учим, творим и спортуваме

През учебната 2020-2021 година екипът на ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени, ще реализира проект „Учим, творим и спортуваме“ по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”. Проектът има за цел осигуряване на условия за личностно развитие. Предстои да бъде оборудвано помещение за занимания по интереси, предназначено за учениците от прогимназиален етап.