По-добри връзки за безопасна, чиста и устойчива мобилност

"По-добри връзки" е темата на тазгодишната кампания към „Европейската седмица на мобилността“ за устойчива мобилност, която стартира на 16.09 и приключи на 22.09 с инициатива „Ден без автомобили“. Тя отразява желанието на хората да се свързват и общуват, използвайки безопасна, чиста и устойчива мобилност.

По пътя на връзката за безопасна, чиста и устойчива мобилност потеглиха първокласниците и начертаха своя пешеходен път от дома до училище.

Правилата за движение си припомниха второкласниците и четвъртокласниците.

По-добри връзки реализираха третокласниците, които организирано посетиха  РУ на МВР гр. Павликени. Те се придвижиха като пешеходци -  алтернатива на транспорта.

С добра презентация и нагледни средства от страна на инспекторите и младши инспекторите на КАТ, учениците се запознаха с нови и припомниха изучените правила за правилно и безопасно движение на пътя. И по детски зададоха интересни въпроси и получиха компетентни отговори.

В майсторско управление на велосипед предстои да предизвикат своите умения учениците от V – VI клас на 29.09.2022 г. от 13 часа на обособената в училището площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата по НП на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

Децата опознават света в процеса на развитието си, по време на формиране на личността си. Те наблюдават, питат, пробват, влагат неизчерпаема енергия и фантазия в процеса на опознаване на заобикалящата ги среда. А ние им помагаме да се научат да избягват опасностите! Осигуряваме им подкрепа, безусловната любов, помощ, защита и сигурност!

Въведете вашето съдържание тук