Аз и знанието

Регистрирахме участие и в състезанието „Аз и знанието“, организирано от Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

            40 ученици от първи и втори клас се включиха в едно интересно състезание, в което имаше логически въпроси и забавни задачи, а илюстрациите към тях даваха и ключа към верния отговор.

А наблюдателните участници го намериха и отвориха вратата, която ги водеше към успеха в това начинание.

Пожелаваме им и максималния брой точки от състезанието!