На поход с книгите… с „Тримата братя и златната ябълка“

20 април 2022 година… И учениците от V клас се превъплъщават в приказни герои... Реализират вълшебства от приказката "Тримата братя и златната ябълка".

С радост и удоволствие техните преживявания наблюдаваха учениците от начален етап.

Вдъхновени от превъплъщенията на артистите сме и ние!

С благодарност към сценографията на г-н Петров и г-жа Стоянова, и на актьорските умения на петокласниците продължаваме в «Походът към книгите»!

Днес беше чудесен, изпъстрен с вълшебства, вълнения и положителни емоции ден!