Форма за подаване на сигнал за нередност

Политика за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране

Сигнали за нередности

Примери за установяване на нередности и приложени мерки за борба с измамите